Okt 2019 - Portföljbolaget Giggernauts nyemission fulltecknad. 
4 juni 2019
- Nicklas Raask föreläser på hållbarhetscentrum Garveriet Floda på temat "Hållbar innovation och digitalisering". 

Maj 2019 - Portföljbolaget Giggernaut startas.

 

15 Mars 2019 - Nicklas Raask föreläser på SEEP Mastersprogrammet på Högskolan i Halmstad

Okt 2018 - Nicklas Raask föreläser om Digitalt pionjärskap på Connect2IT i Göteborg resp Stockholm (https://www.cygate.se/event/connect2it/)

samt på Novare Leadership Academy (https://www.instagram.com/p/BoyZlschoxO/)

Okt 2017 - Exit i Netoptions, avyttring till CRM-bolaget Lundalogik (https://www.lime-technologies.se/)

Sept 2017 - Styrelseengagemang i spelbolaget Itatake (http://itatake.com/)

Juni 2016 - Exit i Möblera, avyttring till industriaktör