361 Ventures | Innovation & rock'n roll

Ett riskkapitalbolag inriktat på bolag med höga tillväxtambitioner och potential att bli marknadsledande inom sin respektive nisch.

361 Ventures är entreprenörsdrivet och tillför sina portföljbolag kapital, kompetens, engagemang samt tillgång till ett gediget nätverk - allt för att säkra portföljbolagens framtida utveckling.

361 Ventures engageras normalt på styrelse-/ledningsnivå. I vissa fall är vårt engagemang kopplat till delägarskap, i andra fall arbetar vi efter traditionella affärsmodeller som strategisk partner till portföljbolaget.

Bolaget grundades 2010, har sitt huvudkontor i Lerum och arbetar primärt med kunder och intressenter på den nordiska marknaden.